Okno na świat

Redakcja bloga eWKratke

“Okno na świat” to cykl zajęć edukacji kulturalnej prowadzonych dla grupy kobiet odbywających karę wiezienia w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie.

Zajęcia blogowe online


Blog eWKratke

W ich efekcie działa blog eWKratke.pl.Kilkadziesiąt osób gościło w 2020 roku na naszych zajęciach, dzieląc się z Blogerkami swoją pasją i wiedzą, opowiadając o świecie zewnętrznym. Podobnie zresztą jak w poprzednich latach od 2014 roku włącznie – bo wówczas powstał blog eWKratke.Czym się różni “Okno na świat” od projektów realizowanych w ubiegłych latach?Całkowicie jest prowadzony online! Dzięki otwartej postawie Służby Więziennej, zaraz po wprowadzeniu ograniczeń związanych z COVID-19, przeszliśmy w tryb online i w zasadzie nie przerwaliśmy prowadzenia zajęć. Raz, dwa razy w tygodniu spotykaliśmy się z kobietami w więzieniu na platformie ZOOM. Były to prelekcje wykłady, dyskusje, prezentacje multimedialne, filmy, a przede wszystkim warsztaty piania. Paradoksalnie, w czasach najcięższej izolacji naszym Blogerkom udało się utrzymać kontakt ze światem zewnętrznym.Zapraszamy na bloga eWKratke.pl.

Fotografie ilustrujące posty bloga eWKratke.pl

Projekt “Okno na świat” „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Sprawozdanie merytoryczne za 2019

Warszawa, 3 sierpnia 2020 r.

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Fundacji Dom Kultury za 2019 rok

 

W 2019 roku Fundacja Dom Kultury zrealizowała projekty:

 

 

  • Znaki człowieka: cykl 7 warsztatów z podstaw komunikacji wizualnej prowadzony w świetlicach warszawskich szkół podstawowych. Zadanie dofinansowano ze środków m.st. Warszawy. Kontynuacja z 2018 r.
  • Projektowanie uniwersalne: cykl 7 warsztatów z projektowania uniwersalnego prowadzony na świetlicach warszawskich szkół podstawowych. Zadanie dofinansowano ze środków m.st. Warszawy. Kontynuowane z 2018 r.
  • MUZEUM KULTURY ROMÓW W WARSZAWIE – kontynuacja działań związanych z edukacją oraz przygotowaniem wiedzy o historii i kulturze Romów. Działalność domeny romuzeum.pl: opracowanie, digitalizacja i udostępnienie 300 obiektów ikonograficznychz kultury romskiej, opracowanie i uzupełnienie katalogu bibliotecznego o minimum 80 pozycji prywatnej kolekcji cyganaliów Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego. Zadanie zrealizowane zostało dzięki sfinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.
  • Promocja czytelnictwa w więzieniach: cykl zajęć edukacji historycznej i promujących czytelnictwo w dwóch warszawskich więzieniach: w Aresztach Śledczych Warszawie Białołęce i Służewcu. Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Funduszu Promocji Kultury.
  • Medale w więzieniach: to program edukacji artystycznej i patriotycznej, zrealizowany w koalicji z innymi organizacjami pozarządowymi w dwóch więzieniach dla mężczyzn. Do współpracy zaprosiliśmy Fundację „Ad Solis”, Fundację „Forma” i Fundację „Grupa Nowolipie – Uskrzydleni”. Każda organizacja zrealizowała zajęcia innego typu, a wszystkie składają się na podsumowanie stu lat niepodległości Polski, specjalnie przygotowane dla panów w więzieniach. Podsumowaniem zajęć były zajęcia medalierstwa, w trakcie których uczestnicy zaprojektowali i wyrzeźbili okolicznościowe medale. Artyści z Grupy Nowolipie je wypalili i oszkliwili według instrukcji autorów.

Projekt „Medale w więzieniach” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

  • Hip-hopo Romano: celem tego projektu było nagranie tradycyjnego utworu romskiego i wideoklipu w hip-hopowej aranżacji. W kilkunastu warsztatach edukacji kulturalnej i muzycznej wzięło udział dziesięcioro młodych Romów, którzy zarapowali w romani i po polsku piosenkę „Mekh mna daje”, utworzyli animację i zatańczyli hip-hop do swojej piosenki. Powstał wideoklip opublikowany w Sieci. Uczestnicy naszego projektu to podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe w Warszawie, młodzież w wieku 12 – 16 lat, chłopcy i dziewczęta. Zadanie publiczne “Romano Hip-hopo” jest sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Dostępność

Projekt zrealizowany z chłopcami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów przy ul. Barskiej 4.


Przedstawiamy materiał audiowizualny z realizacji projektu “Dostępność”.

Artyści, działacze społeczni i chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie w trakcie kilku zajęć zastanawiali się, jak wpłynąć na otoczenie i życie społeczne, by były dostępne dla wszystkich, bez ograniczeń.

Owocem spotkań jest rzeźba “Dostępność” wystawiona w Ogrodzie w Ośrodku. Jej autorami są wszyscy uczestnicy projektu.

Zadanie “Dostępność” zostało zrealizowane w czasie pandemii, dlatego wernisaż w ogrodzie MOW-u odbywał się w skromniejszej wersji, niż planowana, publiczna. Nie było gości, wspólnych działań. Zamiast tego chłopcy wzięli udział w warsztatach artystycznych prowadzonych online przez artystkę Dorotę Podlaską.
W prezentowanym reportażu zobaczycie, co robiliśmy na zajęciach i jak wygląda “Dostępność”

„Dostępność” to projekt artystyczny poświęcony wolności człowieka żyjącego w niesprzyjających warunkach: więźnia, osoby unieruchomionej na wózku, osoby ociemniałej, chłopca zamkniętego w ośrodku wychowawczym, ludzi borykających się z chorobami i innymi ograniczeniami w życiu społecznym.

W trakcie wspólnych działań artystycznych poznaliśmy przeżycia KOGOŚ innego i zastanowiliśmy się, jak pomóc sobie wzajem w przełamywaniu ograniczeń.

Od jesieni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie zorganizowaliśmy cykl spotkań z osobami, które opowiadału o swoim życiu z niepełnosprawnościami i ograniczeniami społecznymi. Wszyscy razem braliśmy udział w warsztatach rzeźbienia w glinie. Z naszych prac powstała rzeźba plenerowa o nazwie „Dostępność”, której nie powstydziłaby się najlepsza galeria sztuki. Opiekę nad działaniami artystycznymi sprawował Józek Gałązka. On też zaprojektował instalację, w której prezentowane są nasze prace z gliny i znak graficzny Dostępności.

W cyklu wzięły udział osoby z niepełnosprawnościami ruchu (wózkowicze) i wzroku, artyści związani z Grupą Nowolipie, działacze Niewidzialnej Wystawy, osoby chore na stwardnienie rozsiane. Niestety, z powodu pandemii nie mogliśmy zaprosić seniorów z Klubu Złotego Wieku i osób korzystających z Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Owocem spotkań była wymiana doświadczeń, bardzo osobistych, rozwój wrażliwości na siebie nawzajem, empatii, zdobycie wiedzy na temat realizacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami i tworzenia przestrzeni publicznej, tak żeby była dostępna dla wszystkich.

“Dostępność” podziwiać można  w ogrodzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Barskiej 4. Niestety, w czasach pandemii tylko online.

Autorką zdjęć jest Małgorzata Brus i Józek Gałązka. 


Opis zdjęć

Pierwsze zajęcia „Dostępności” poświęcone były życiu z ograniczeniami z powodu posiadania niepełnosprawności. Było to wprowadzenie do tematu i poznanie się.

Do chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów przy ul. Barskiej 4 w Warszawie zaprosiliśmy Izę Sopalską-Rybak szefową Fundacji Kulawa Warszawa i animatora kultury, społecznika Roberta Kwaśniewskiego.

Iza opowiadała o życiu z niepełnosprawnościami, a Robert mówił o swoich doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi stwardnieniem rozsianym i poprowadził warsztaty twórcze. Metodą kolażu chłopcy tworzyli “wyspę sztuki”.

Z ogromną przyjemnością prowadziło się wczorajsze spotkanie i lekcje savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami dla chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów przy ul. Barskiej w Warszawie. Widać, jak młodzież się otwiera i zmienia w ciągu godziny, więc wiemy, że takie spotkania wiele dają! – Iza Sopalska Rybak (cytat jest z profilu Fundacji Kulawa Warszawa na Facebooku).

Kolejne zajęcia – performans “Widzę/nie widzę” prowadził Sebastian Grzywacz. Dobrze przygotowani chłopcy zwiedzili później Niewidzialną Wystawę i zasmakowali życia osób niewidomych.

Na następnych spotkaniach gościliśmy artystów z Grupy Nowolipie – rzeźbiliśmy w glinie prace, które po wyschnięciu i wypaleniu w pracowni artystów, zostały przez nas poszkliwione.

Pod koniec października odwiedził nas Mamadou Diouf, który opowiedział z kolei o wykluczeniu społeczno-kulturalnym osób z mniejszości etnicznych i kulturalnych, o stygmatyzacji i dyskryminacji, na które podatny jest każdy z nas. 

Wernisaż zaplanowany na koniec października nie odbył się – rzeźba “Dostępność” stanęła samotna w ogrodzie.

Dziękujemy z pomoc i wsparcie Księdzu Marcinowi Chrzęszczykowi, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów, wychowawczyni chłopców z Barskiej dr Joannie Moledzie i chłopcom z Ośrodka: Filipowi, Miłoszowi, Michałowi, Arkowi, Michałowi, Adamowi, Adamowi, Jakubowi, Dominikowi, Damianowie, Patrykowi, Damianowi, Mateuszowi, Dawidowi, Filipowi.

Autorem logotypu projektu jest artysta Józek Gałązka

Warszawa, 2020 r.


Projekt “Dostępność” „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”


Przy realizacji projektu współpracujemy z:

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Mural na Brzeskiej

Mural na BrzeskiejMural o tożsamości warszawiaków wymalowaliśmy na Klubie OFFSIDE 3 i 4 lipca 2020 roku. W akcji  wzięli udział mili goście z Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, Ośrodka Partnerzy, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej, Klubu Złotego Wieku przy pl. Hallera, młodzież romska z Pragi Południe, artystki, artyści, krewni i znajomi Królika. Malowaniem kierowała Dorota Podlaska (mural namalowany został według jej projektu), Joasia Świerczyńska, Aga Schoreder, Agnieszka Sadurska, Sebastian Krok. Pogoda dopisała, Klub OFFSIDE zaopiekował się cudnie gośćmi, a na zakończenie działań DJ Barbapapa grał do tańca przeboje warszawskie.

Projekt “Mural na Brzeskiej” został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy w programie Współczesna tożsamość Warszawy w kulturze i sztuce.

Fot. Małgorzata Brus

Mural na brzeskiej, czyli warszawiacy malują o sobie na ścianie Klubu OFF SIDE
Na ścianie kultowego Klubu OFF SIDE przy ul. Brzeskiej 16 w Warszawie powstanie mural zaprojektowany przez malarkę Dorotę Podlaską i zaproszone do projektu artystki, Agnieszkę Sadurską, Agi Schroeder, Joasią Świerczyńską i artystę Sebastiana Kroka. Do akcji malarskiej zapraszamy wszystkich chętnych, będziemy wspólnie malować o swoim życiu w Warszawie.

Dorota Podlaska zaprojektowała cztery propozycje muralu na Brzeskiej.

Będziemy malować ten mural, który zostanie wybrany w głosowaniu na FB.

Ściana, na której powstanie mural

Szare tło pod mural, projekt: Dorota Podlaska

Dokumentacja techniczna

Fot. Małgorzata Brus

 Projekt “Mural na Brzeskiej” został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy w programie Współczesna tożsamość Warszawy w kulturze i sztuce.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Cela kulinarna

Potrawy blogerek powstają z produktów zakupionych w kantynie więziennej i z zaoszczędzonych racji żywieniowych. W celach na oddziałach zamkniętych (zamkach) nie ma dostępu do kuchni, kuchenek, piekarników. Do dyspozycji jest czajnik elektryczny i plastikowe zielone naczynia.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH