Patriotyczne czytanie

Fot. Małgorzata Brus

Jakie książki najbardziej lubią czytać panowie przebywający w więzieniach? Historyczne.

Zajęcia popularyzujące dobrą literaturę historyczną poprowadziliśmy w dwóch warszawskich więzieniach, w Areszcie na Grochowie i Białołęce w 2018 roku. Były to cykle według autorskiego programu Marcina Prokopa, młodego pasjonata historii, studenta Stosunków Międzynarodowych UKSW w Warszawie.

W obu więzieniach zrealizowaliśmy pięć spotkań. Książki, które przedstawiliśmy i do których lektury zaczęcaliśmy, zostały dobrane tak, aby nie znużyć “początkującego” czytelnika. Przedstawiana literatura była różnorodna i nie powtarzała jednego tematu. Były to książki historyczne, powieści, teksty polityczne, przedstawiające pełną gamę możliwych stylów tworzenia dzieł. Każdy z uczestników znalazł w nich temat dla siebie interesujący, przedstawiony w jasny i prosty sposób. Ponieważ nasza Fundacja przekazała omawiane pozycje oddziałowym bibliotekom, uczestnicy zajęć mogą oddać się ich indywidualnej lekturze w celach.

Projekt “Patriotyczne czytanie w Zakładach Karnych” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Warsztaty refleksyjności obywatelskiej w więzieniu dla kobiet

 

Pod koniec 2018 roku prowadziliśmy zajęcia o tematyce obywatelskiej dla grupy 15 pań odbywających karę więzienia w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie.

Opiekę merytoryczną sprawowały dr Katarzyna Nawrocka i dr Anna Zajenkowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajęcia prowadzili: dziennikarz Michał Englehardt (wolność słowa, wolność mediów), dziennikarka Aneta Wawrzyńczak (prawa człowieka), dr Katarzyna Nawrocka (sprawczość społeczna, komunikacja, stereotypy, stygmatyzacja, przemoc) oraz gościnnie prawniczka dr Jolanta Zozula z APS. Debatę oksfordzką na temat stygmatyzacji w życiu społecznym przygotowały i współprowadziły studentki resocjalizacji Iwona Domańska, Daria Kaczmarczyk i Justyna Kuśmierczuk. Uczestniczki po każdym ze spotkań dzieliły się refleksjami w postaci postów na bloga eWKratke.pl. Zachęcamy do lektury.

Projekt “Warsztaty refleksyjności obywatelskiej w więzieniu dla kobiet” wsparty został przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Bareforytka Roma
Bareforytka Roma – warszawscy Romowie – to projekt łączący romską tradycję ze sztuką nowoczesną skierowany do młodych Romów zamieszkujących warszawskie Pragi Północ i Południe.

To był niesamowity projekt łączący wydawałoby się dwa odległe światy. Na jesieni 2018 roku nasza zaprzyjaźniona grupa romska wzięła udział w warsztatach twórczych prowadzonych przez artystów sztuk wizualnych i romskich muzyków. Młodzież tworzyła projekty sitodrukowe oparte na cygańskich motywach graficznych, własnoręcznie drukowała koszulki w pracowni „Kwiaciarni grafiki”. Zbierała zioła i opracowała zielniki pod okiem Anny Siekiery w udostępnionej życzliwie sali Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą. Tworzyła ziny w pracowni Akademii Sztuk Pięknych. Uczyła się fotografii plenerowej na ulicach Pragi i portretowej w Centrum Wielokulturowym, pod opieką Małgorzaty Brus i Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego.

Powstałe prace pokazała na wystawie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Kuratorką wystawy była edukatorka muzealna Katarzyna Witt. Wernisażowi wystawy towarzyszyły warsztaty pieśni romskiej i sztuki nowoczesnej, prelekcja dla małych i dużych poświęcona losom polskich Romów i degustacja cygańskich potraw. W dwóch setach imprezy, przedpołudniowym dla młodzieży i dzieci szkolnych z warszawskich szkół i popołudniowym otwartym dla szerokiej publiczności, uczestniczyło blisko 200 osób.
Projekt „Bareforytka Roma warsztaty otwarte” dofinansowany został ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Projekt „Bareforytka Roma” zrealizowany został we współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi  dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Za wsparcie działań dziękujemy Centrum Wielokulturowemu, kolektywowi Pracownia Wschodnia, Akademii Sztuk Pięknych, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.


 

 

 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH