Warsztaty z dostępności dla wszystkich

Fot. Katarzyna Witt

„Projektowanie uniwersalne dla dzieci ze szkół Żoliborza” to cykl zajęć edukacyjnych, których osią jest spotkanie z osobą z niepełnosprawnością ruchową.

Rozmowa z animatorką Magdą Matusiak, ćwiczenia jazdy na wózku i pokonywania barier istniejących w codziennym otoczeniu dzieci – w szkole oraz performasne artystyczne podsumowujące zdobyte przez uczestników doświadczenia – do takiego programu zaprosiliśmy uczniów z żoliborskich szkół.

Celem jest otworzenie najmłodszych mieszkańców Dzielnicy Żoliborz na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz uwrażliwienie ich na kształtowanie przestrzeni miasta w taki sposób, aby była dostępna dla wszystkich ludzi, bez względu na ich ograniczenia.

Zajęcia trwają średnio 90 minut. Prowadzone są w świetlicach szkolnych.

Mają charakter praktyczny, składają się z dwóch części. Pierwsza to spotkanie i rozmowa z osobą z niepełnosprawnością ruchową, „wejście w jej buty”. Druga to zajęcia twórcze – performanse, które są pretekstem do spojrzenia na otoczenie z nowego punktu widzenia.

Projekt ma służyć zmianie optyki dzieci, spojrzenia przez nie na otoczenie pod kątem jego dostępności dla wszystkich.

Projektowanie uniwersalne musi (…) uchwycić różnorodność – nie tylko pod kątem wózków inwalidzkich, ale też wózków dla dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnością wzroku (…). To znoszenie barier, celebrowanie różnorodności i zwrot w stronę drugiego człowieka!  – tak mówi o projekcie Kasia Witt, pomysłodawczyni  performansów.

Zajęcia zorganizowane przez Iwonę Matusiak prowadzą:

Magdalena Matusiak, studentka Politologii na Uniwersytecie Warszawskim, działaczka Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Katarzyna Witt, edukatorka, artystka, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Upowszechniania kultury.

„Projektowanie uniwersalne dla dzieci ze szkół Żoliborza” został sfinansowany ze środków  m.st. Warszawy – Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Żoliborz.

Fot. Katarzyna Witt