wolontariat dary rzeczowe praktyki studenckie wpłać 23 zł na działalność Fundacji Dom Kultury


Zbieramy fundusze na prowadzenie w sposób ciągły działań statutowych, w tym zajęć resocjalizacyjnych w więzieniach, edukacyjnych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i prowadzenie bloga eWKartke.pl
Nr konta: 28 1600 1462 1821 2325 1000 0001 Zamknij
Aktualności

Docieramy tam gdzie nikt nie chce być. Ty też możesz pomóc.

Wpłać 23 zł na 28 1600 1462 1821 2325 1000 0001 lub kliknij  TEN LINK  

Prowadzimy warsztaty artystyczne i edukacji kulturalnej dla młodzieży z ośrodków wychowawczych, więźniów, mniejszości etnicznych i kulturowych, dzieci ze środowisk z problemami, seniorów, a także wszystkich, którzy tego potrzebują. Aktywizuje kulturalnie, artystycznie, społecznie i zawodowo. Wyrównuje szanse w powszechnym dostępie do sztuki, kultury i edukacji. Ponieważ sztuka nie ocenia.

więcej

Nasze podopieczne

Młoda

Sama nie wiem jak to się stało, że jestem w więzieniu. Dostałam krótki wyrok, ale przysięgłam sobie, że NIGDY TU NIE WRÓCĘ.

więcej

Zobacz dlaczego potrzebujemy Twojego wsparcia

Prowadzimy zajęcia artystyczne i kulturalne z osadzonymi w

Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie. Namawiamy artystów do wspólnych działań, prowadzimy warsztaty i spotkania. Często nasze działania są jedynymi, które przywracają kawałek normalności osadzonym.

więcej

Medale w więzieniach

 

Paweł Althamer rzeźbi z osadzonymi medale w więzieniu na Białołęce

„Medale w więzieniach” to zróżnicowany program edukacji artystycznej i patriotycznej, który realizujemy w koalicji z innymi organizacjami pozarządowymi w dwóch więzieniach dla mężczyzn. Do współpracy zaprosiliśmy Fundację „Ad Solis”, Fundację „Forma” i Fundację „Grupa Nowolipie – Uskrzydleni”.

więcej

Muzeum Kultury Romów w Warszawie

Celem tego projektu jest pozytywna zmiana postrzegania Romów i propagowanie rzetelnej wiedzy o nich poprzez rozbudowę banku wiedzy o społeczności romskiej i jej kulturalnym i materialnym dziedzictwie. Zależy nam na rozwoju merytorycznym osób i instytucji pracujących z Romami, wzmocnieniu tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży romskiej oraz edukacji międzykulturowej społeczeństwa większościowego.

więcej

Romano Hip-Hopo

„Mekh man daje” to tradycyjny romski utwór zarapowany i zatańczony przez romską młodzież z warszawskiej Pragi Południe, która w ten sposób opowiada o sobie i swojej tożsamości.

Mekh man daje”, czyli “Pozwól” jest tradycyjnym utworem śpiewanym w romskich domach. Jego wybór zaproponowała Krystyna Perła Markowska, romska artystka, pieśniarka, działaczka, liderka zespołu “Perła i Bracia”.

więcej

Projektowanie uniwersalne

Warsztaty projektowania uniwersalnego dla dzieci ze szkół podstawowych są odpowiedzią na najbardziej palące potrzeby wychowawcze najmłodszego pokolenia. Uczymy dzieci empatii i nowego spojrzenia na otoczenie, tak by nikogo nie wykluczać.

więcej

Warsztaty z dostępności dla wszystkich

„Projektowanie uniwersalne dla dzieci ze szkół Żoliborza” to cykl zajęć edukacyjnych, których osią jest spotkanie z osobą z niepełnosprawnością ruchową.

więcej

 

 

 

 

eWkratke

 JEDYNY TAKI BLOG w Polsce, w Europie  Tworzą go kobiety odbywające karę więzienia w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie. Bez dostępu do Internetu, przede wszystkim dzięki mrówczej pracy oddanych wolontariuszy, już czwarty rok możecie czytać ich posty i prowadzić z nimi dialog.

więcej

Promocja czytelnictwa w więzieniach

"Promocja czytelnictwa w więzieniach” to projekt propagujący czytanie wartościowej literatury w dwóch warszawskich więzieniach: w Aresztach Śledczych Warszawie Białołęce i Służewcu. Do czytania książek historycznych, literatury faktu, wywiadów, wspomnień zachęca osadzonych panów Marcin Prokop, fascynat historii.

więcej

 

 

Znaki Człowieka

“Znaki człowieka” to zajęcia komunikacji wizualnej dla dzieci. Właściwie to wstęp do komunikacji wizualnej, a przy okazji do estetyki, projektowania graficznego. Przyczynek do zmiany spojrzenia dzieci na otaczającą rzeczywistość. Przygotowanie ich do kreatywnego podejścia do najbliższego otoczenia i przestrzeni publicznej.

więcej
Więcej
Wspierają nas