wolontariat dary rzeczowe praktyki studenckie wpłać 5 zł na działalność Fundacji Dom Kultury


Zbieramy fundusze na prowadzenie w sposób ciągły działań statutowych, w tym zajęć resocjalizacyjnych w więzieniach, edukacyjnych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i prowadzenie bloga eWKartke.pl
  Nr konta: 28 1600 1462 1821 2325 1000 0001 Zamknij
Aktualności

Romano Hip-Hopo

Mekh man daje” to tradycyjny romski utwór zarapowany i zatańczony przez romską młodzież z warszawskiej Pragi Południe, która w ten sposób opowiada o sobie i swojej tożsamości.

Mekh man daje”, czyli “Pozwól” jest tradycyjnym utworem śpiewanym w romskich domach. Jego wybór zaproponowała Krystyna Perła Markowska, romska artystka, pieśniarka, działaczka, liderka zespołu “Perła i Bracia”. więcej

Znaki Człowieka

“Znaki człowieka” to zajęcia komunikacji wizualnej dla dzieci. Właściwie to wstęp do komunikacji wizualnej, a przy okazji do estetyki, projektowania graficznego. Przyczynek do zmiany spojrzenia dzieci na otaczającą rzeczywistość. Przygotowanie ich do kreatywnego podejścia do najbliższego otoczenia i przestrzeni publicznej.

więcej

Promocja czytelnictwa w więzieniach


Promocja czytelnictwa w więzieniach” to projekt propagujący czytanie wartościowej literatury w dwóch warszawskich więzieniach: w Aresztach Śledczych Warszawie Białołęce i Służewcu. Do czytania książek historycznych, literatury faktu, wywiadów, wspomnień zachęca osadzonych panów Marcin Prokop, fascynat historii.

więcej

Projektowanie uniwersalne

Warsztaty projektowania uniwersalnego dla dzieci ze szkół podstawowych są odpowiedzią na najbardziej palące potrzeby wychowawcze najmłodszego pokolenia. Uczymy dzieci empatii i nowego spojrzenia na otoczenie, tak by nikogo nie wykluczać.

więcej

Muzeum Kultury Romów w Warszawie


Celem tego projektu jest pozytywna zmiana postrzegania Romów i propagowanie rzetelnej wiedzy o nich poprzez rozbudowę banku wiedzy o społeczności romskiej i jej kulturalnym i materialnym dziedzictwie. Zależy nam na rozwoju merytorycznym osób i instytucji pracujących z Romami, wzmocnieniu tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży romskiej oraz edukacji międzykulturowej społeczeństwa większościowego.

więcej

eWkratke

Warsztaty projektowania uniwersalnego dla dzieci ze szkół podstawowych są odpowiedzią na najbardziej palące potrzeby wychowawcze najmłodszego pokolenia. Uczymy dzieci empatii i nowego spojrzenia na otoczenie, tak by nikogo nie wykluczać.

więcej
Więcej
Wspierają nas